Fee

JLPT COURSE

Admission fee 10,800 yen / summer class: none
Tuition 86,400 yen / summer class: 64,800 yen
Text and materials textbook for N1 textbook for N2
Main textbooks for both courses:
Pataan betsu tettei doriru nihongo nōryoku shiken N1/N2
2,376 yen per book

Supplementary textbooks for the first course:
Doriru & Doriru

speedmaster for N1 speedmaster for N2
Supplementary textbooks for the second course:
Nihongo nōryoku shiken mondai shū N1/N2 choukai supiidomasutaa
1,512 yen per book